För nej, hotet kommer inte alltid från yttre rymden, utan finns snarare i det som ska vara vår trygghetszon. Som en arbetsplats. Det är just i denna slutna sfär som sexuella närmanden ofta äger rum. Lite så där bara, vid kaffemaskinen. Inom teater och film verkar det vara extra vanligt att se kvinnliga medarbetare som kaffeflickor.