Böcker

teaterlexikon_1
Illustrationer: Nina Hemmingsson

Tillsammans med kulturjournalisten Jenny Aschenbrenner har jag skrivit tre teaterböcker och planerar för en fjärde, för vilken jag har tilldelats Natur & Kulturs arbetsstipendium 2016.

Teaterlexikon – 2000-talets scenfenomen från a – ö var vår första som jag gav ut under min tid som chefredaktör för teatersajten Nummer 2007 med Jenny som redaktör. Här medverkade också kulturjournalisten Cecilia Djurberg med idéer och texter, liksom flertalet av Nummers skribenter.  Illustrationer stod  Nina Hemmingsson för.

Här hittar du alla böcker >>